Käyräharjoituksen kartta ja Santavaaran väliajat

Teho- ja Proryhmäläisten käyräharjoituksen muokkaamaton kartta löytyy harjoitukset -osion karttakuvat -kansiosta.

Santavaaran väliajat on myös nähtävillä leiritunnuksella (rannenauha) henkilöitynä analyysejä varten. Palautusvälit on poistettu niiltä radoilta jotka sisälsivät vain radan leimat. “Omat radat” näkyvät myös tiedostossa mahdollista rastivälien vertailua varten. (http://leimaus2014.fi/wp-content/uploads/2014/06/muokatut-väliajat.html)