Leiriorganisaatio

Leirin johtaja Susanna Parkkisenniemi
Leirisihteeri Ville Muranen
Leiritoimisto Juha Rantala
Ratamestariryhmän johtaja Mikko Ojanaho
Ratavalvoja Mikko Rapakko
Logistiikka Esa Valaja
Ruokailut Jani Eskelinen, Sari Salo, Vappu Alapeteri
Majoitus Krista Hyvönen
Turvallisuus Oula-Matti Peltonen
Tiedotus/viestintä Karoliina Rnjak
Ensiapu -
Valvoja Tuomo Ahola (SSL)
Kutsuvierasisäntä Eero Hietanen
Oheisohjelmat -