Harjoituskuvaukset

Ounasvaara tutuksi (Ounasvaara)

RR-tasolla harjoitus on kaksiosainen. Aluksi viivasuunnistetaan Ounasvaaran laelle (1,1), josta suunnistetaan RR-rataa (2,4/1,2) pitkin takaisin opistolle.

TR-tasolla harjoitus on kaksiosainen. Aluksi viivasuunnistetaan Ounasvaaran laelle (1,1), josta suunnistetaan TR-rataa (1,4) pitkin takaisin opistolle.

Taso1 harjoitus on kaksiosainen. Aluksi viivasuunnistetaan Ounasvaaran laelle (2,1), josta suunnistetaan hajontaradoin (1,4) takaisin opistolle.

Taso2 harjoitus on kaksiosainen. Aluksi viivasuunnistetaan Ounasvaaran laelle (2,1), josta harjoitus jatkuu väyläsuunnistuksena (4,0 (2,0)) takaisin opistolle. Harjoituksen lopuksi rastinottoa (1,5) takaisin opistolle.

Teho- ja Pro –ryhmän harjoitus on kaksivaiheinen. Ensin tutustutaan Ounasvaaran lakiin viiva- ja tunturisuunnistuksen (teho 5,0 ja pro 6,0) hengessä jota seuraa intervallit (teho 3,5 ja pro 4,0) vaativassa ”keskieurooppalaisessa” rinteessä.

Yötön yö (Ounasvaara)

Kaikille tasoille on tarjolla urheiluopistolta vauhdikkaita, yhteislähdöllä toteutettuja suunnistusratoja. ”Yösuunnistuksen” hengessä on käytössä ”omatuntoleimaus” –järjestelmä. Tasoittain ratapituudet: RR (1,5), TR (1,8), Taso1 (2,3), Taso2 (2,8), Teho (3,5) ja Pro (4,0).

Suunta ja reitinvalinta (Ounasvaara)

RR-tasolla harjoituksen tavoitteena on reitinvalinnat. Harjoituksia on kaksi normaalia suunnistusrataa (1,4 ja 1,8) joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia molemmille radoille.

TR-tasolla harjoituksen tavoitteena on reitinvalinnat, mutta radat mahdollistavat turvallisia suuntakokeiluja. Harjoituksia on kaksi normaalia suunnistusrataa (1,7 ja 2,3) joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia molemmille radoille.

Taso1 harjoituksen tavoitteena on reitinvalinnat, mutta rastin otoissa tai rastilta lähtiessä harjoitellaan suunnassa kulkua lyhyitä matkoja. Harjoituksia on kaksi rataa (2,2 ja 2,5) joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia molemmille radoille.

Taso2 harjoituksen tavoitteena on suunnassa kulku jonka harjoitteluun maasto antaa loistavan mahdollisuuden. Onkin suunnistajan omalla vastuulla ettei hän tukeudu maaston runsaaseen polkuverkostoon vaan kulkee rastivälit ”viivaa” pitkin. Harjoituksia on kaksi rataa (2,8 ja 3,0) joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia molemmille radoille.

Rinnettä alamäkeen ja ylös hissillä tai nousu kävellen 600m (Ounasvaara)

RR-tasolla on tarjolla kaksi (2,0/1,0 ja 2,0/1,0) RR-rataa, joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Molempiin ratoihin on laadittu ratamestarin toimesta kirjalliset ”nuotit” jotka ovat seuraohjaajien saatavilla harjoituksen lähtöpaikalla ja nähtävänä ohjaajatilassa. Toinen radoista ”nuotteineen” on nähtävillä LEIMAUS 2014 leirin nettisivuilla osiossa harjoitukset->videot.

TR-tasolla on tarjolla kaksi (1,2 ja 1,2) TR-rataa, joista suunnistaja voi käydä kumman tahansa tai molemmat. Toinen radoista on nähtävillä LEIMAUS 2014 leirin nettisivuilla osiossa harjoitukset->videot.

Taso1 harjoituksen tavoitteena on reitinvalinnat rinteessä. Harjoituksessa on neljä rataa (a’ 1,3) joista suunnistaja voi suunnistaa haluamansa määrän. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia haluamilleen radoille.

Taso2 harjoituksen tavoitteena on käyräsuunnistus rinteessä ja kartasta on poistettu kaikki polut. Harjoituksessa on neljä rataa (a’ 1,9) joista suunnistaja voi suunnistaa haluamansa määrän. Ohjaajat voivat eriyttää ja jakaa suunnistajia haluamilleen radoille.

Joulupukkisprintti (Napapiiri)

Kaikille tasoille (RR, TR, Taso1, Taso2, Teho ja Pro) on tarjolla Joulupukin pajakylässä sprinttisuunnistuspuisto. Harjoituksessa on mahdollista suunnistaa jopa 15 sprinttirataa (a’ 0,5-1,5). Radat 1-5 ovat lyhyitä rakennetun ympäristön ratoja. Radat 6-10 ovat teknistä rakennetun ja metsäsprintin yhdistelmää. Radat 11-15 ovat pisimpiä ratoja sisältäen pitkiä reitinvalintavälejä.

Joulupukin luolan katolla (Napapiiri)

Harjoituksen jälkeen seuraohjaajilla on mahdollisuus käyttää suunnistajia Syväsenvaaran päällä olevalla näköalapaikalla. Vaaran laelta aukeaa huikeat näköalat kohti Rovaniemen kaupunkia Ounas- ja Kemijoen jokilaaksoa.

RR-tasolla on tarjolla perinteinen RR-rata (3,3/1,8). Rataan on laadittu ratamestarin toimesta kirjalliset ”nuotit” jotka ovat seuraohjaajien saatavilla harjoituksen lähtöpaikalla ja nähtävänä ohjaajatilassa. Rata on mahdollista suunnistaa useampaan kertaan kokeillen ratamestarin tarjoamia erilaisia vaihtoehtoja.

TR-tasolla on tarjolla perinteinen TR-rata (2,0).

Taso1 harjoituksen teema on keskimatkan (2,5) tyylinen suunnistus vaativassa, paljon korkeuseroja sisältävässä avokalliomäessä. Harjoituksessa käytetään sprinttikarttaa.

Taso2 harjoituksen teema on keskimatkan (3,5) tyylinen suunnistus vaativassa, paljon korkeuseroja sisältävässä avokalliomäessä. Teknisesti suunnistus on yhtä aikaa sekä haastavaa, että nautinnollista. Harjoituksessa käytetään sprinttikarttaa.

Leiriviesti (Ounasvaara)

Leiriviestissä on kolme osuutta. Ensimmäisellä osuudella suunnistavat Taso2. Toisella osuudella suunnistavat RR, TR ja Taso1. Kolmannella osuudella suunnistavat Teholaiset.

Leiriviesti alkaa yhteislähdöllä ja ensimmäisellä sekä kolmannella osuudella on hajonta. Toisella osuudella saa suunnistaa yhtä aikaa RR, TR ja Taso1 suunnistajat.

1. osuus Taso2 (2,1) Hajonta
2. osuus RR (2,7/2,1)
TR (2,0)
Taso1 (2,1)
Putki
Putki
Putki
3. osuus Teho (2,8) Hajonta

 

Leiriviestin ensimmäisen osuuden suunnistaja, saavuttuaan vaihtoon, lähettää matkaan toiselle osuudelle RR, TR ja Taso1 suunnistajat. Toiselta osuudelta ensimmäisenä tullut suunnistaja lähettää matkaan joukkueen ankkurin. Toiselta osuudelta ensimmäisenä vaihtoon tulleen ja ankkurin matkaan lähettäneen suunnistajan aika lasketaan joukkueen tulokseen.

Mikäli joukkueen ankkurin matkaan lähettäneellä suunnistajalla on puuttuva leimaus, lisätään joukkueen lopputulokseen aikaa 10 mim / puuttuva rasti. Näin siitäkin huolimatta että joukkueen muilla toisen osuuden suunnistajilla suoritus olisi virheetön.

Leiriviestin hajontakaavio:

Leiriviestin hajontakaavio

Pororace (Ounasvaara)

Kuka on Ounasvaaran palkisen kovin jutaaja? Pro-ryhmän yhteislähtökisassa (4,0) katsotaan vielä kenenkä koparat kestävät vauhtia. Ratamestari on laatinut hajontaradat joissa todelliset ajoporot erottuvat muusta tokasta. Maalissa voittajaa odottaa palkintona lämmin porontalja.

Harjoitusten ratapituudet taulukon muodossa:

Ratapituudet RR TR Taso1 Taso2 Teho Pro
Ounasvaara tutuksi 3,5/2,3 2,5 3,5 7,6 (5,6) 8,5 10,0
Yötön yö 1,5 1,8 2,3 2,8 3,5 4,0
Suunta ja reittinvalinta 1,4+1,8 1,7+2,3 2,2+2,5 2,8+3,0 X X
Rinnettä alamäkeen 2,0/1,0+2,0/1,0 1,2+1,2 1,3+1,3+1,3+1,3 1,9+1,9+1,9+1,9 X X
Joulupukki sprintti 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0 0,5-10,0
Santa Park 3,3/1,8 2,0 2,5 3,5 X X
Pöyliöjärvi X X X X 5,0 (3,5) 6,0 (4,0)
Santavaara X X X X 8,0 9,0
Nuuksvaara X X X X 6,5 (5,0) 7,5 (6,0)
Leiriviesti ja Poro race 2,7/1,7 2,0 2,1 2,1 2,8 4,0
Yhteensä 10,2-22,5 11,7-24,7 14,4-30,3 19,2-39,4 31,8-44,3 37,5-50,5

Teho- ja Pro-ryhmän erilliset harjoitukset

Käyrillä (Pöyliöjärvi)

Harjoitus on Teho- ja Pro –ryhmän leirin ainoa muokatun kartan harjoitus ainutlaatuisessa rinnemaastossa. Maasto on varsin peitteinen ja raskaspohjainen, samansuuntaisten harjanteiden ja samannäköisten soiden rikkoma talousmetsä jossa muokkaamattomallakin kartalla on omat haasteensa olinpaikan määrittelyssä. Käyräharjoitus on rakennettu niin että radalla on mahdollista ”oikaista”, joten harjoituksen pituuteen (3,0- 6,0) voi itse vaikuttaa.

Napapiirin ylitys (Santavaara)

Teho- ja Pro –ryhmän harjoitus on kaksivaiheinen. Harjoituksen aluksi ja lopuksi on verryttelyosuus (yht. 4,0) metsäautotietäpitkin. Varsinainen suunnistusharjoitus käydään erittäin nopeakulkuisessa kangas- ja avokalliomaastossa intervallityyppisesti (teho 4,5 ja pro 5,0) emit-leimauksella jälkianalyysejä varten.

Hetki erämaassa (Nuuksvaara)

Teho- ja Pro –ryhmän harjoitus on kaksivaiheinen. Harjoituksen aluksi on verryttelyosuus (1,5) Ounasjokivarresta vaaranlakien satulaan. Varsinaisessa harjoituksessa on tarjolla intervalleja 1-2 kpl (1,5 + 3,5) suunnistajan valinnan mukaan.