Tasokuvaukset

RR-taso

Jokaisena päivänä on mahdollisuus suunnistaa yksi tai useampi RR-rata. Monet harjoitukset on suunniteltu siten että ne mahdollistavat myös seuraavilla tasoilla vierailemisen. RR-taso on tarkoitettu suunnistaville suunnistajille. Alle 10-vuotiailla ei ole mikään kiire ylemmille tasoille sillä suunnistushaasteita (ja –määrää) tulee varmasti riittävästi myös RR-tasolla.

TR-taso

Jokaisena päivänä on mahdollisuus suunnistaa yksi tai useampi TR-rata. Monet harjoitukset on suunniteltu siten että ne mahdollistavat myös seuraavilla tasoilla vierailemisen. TR-taso on tarkoitettu 10-12 –vuotiaille suunnistajille taitotasosta riippuen. Monet harjoitukset ovat ns. suoria ratoja, jolloin taitovaatimus on H/D 10-12 –ratojen tasolla.

Taso 1

Monet harjoitukset on suunniteltu niin että ne mahdollistavat myös seuraavilla tasoilla vierailemisen. Taso 1 on tarkoitettu 11-14 –vuotiaille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 13 –ratojen tasolla. Harjoittelu tapahtuu pääosin muokkaamattomilla kartoilla, mutta harjoituksissa on selkeät teemat (samat kuin seuraavillakin tasoilla).

Taso 2

Taso 2 on tarkoitettu 12–vuotiaille ja vanhemmille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 14 –ratojen tasolla. Taso 2 sopii “Nuorten avoin”  ratoja harrastaville. Taitoharjoitukset on teemoitettu ja teeman mukaiseen harjoitteluun ”pakotetaan” karttoja muokkaamalla (esim. käyräharjoitus käyräkartalla, rinnesuunnistus poluttomalla kartalla).

Teho

Teho –taso on tarkoitettu 15-18 –vuotiaille suunnistajille jotka haluavat harjoittaa suunnistustaitojaan H/D 16-18 –ratojen tasolla. Harjoitukset ovat fyysisesti ja taidollisesti haastavia, mutta muutamia harjoituksia on mahdollista yksilöllisesti lyhentää ”oikaisemalla”. Tehon harjoitukset ovat yhdessä Pro –tason harjoitusten kanssa, jolloin osa harjoituksista (esim. käyräharjoitus) on taidollisesti erittäin haastavia.

Pro

Pro –taso on uusi, 15-18 –vuotiaille, SM- tai kansainvälisellä tasolla tavoitteellisesti suunnistaville tarkoitettu taso jossa harjoittelu tapahtuu H/D 21 –ratojen tasolla. Pro–tasolle valitaan osallistujat. Valintakriteerinä käytetään todennäköisimmin toukokuu välirankia. Leimaus 2014 –leirillä Suomen nuorten MM-kisoihin Bulgariaan matkaava joukkue harjoittelee ko. tason harjoituksissa. Pro–tasolla on fyysisesti vaativien ja taidollisesti haastavien suunnistusharjoitusten lisäksi asiantuntijaluentoja huipulla olevan tai huipulle tähtäävän nuoren suunnistajan harjoittelusta.